Reklamacje i zwroty (odstąpienie od umowy)

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup w naszym sklepie) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - znacznie ułatwią one i przyspieszą procedurę rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki proszę sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 33 307 05 82.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi ważny element podczas rozpatrywania ewentualnej reklamacji. Podpisany przez kuriera protokół szkody to też jedyny bezstronny i bezsporny dowód na to, że przesyłka dotarła do Państwa w stanie uszkodzonym a uszkodzenie nie powstało już u klienta po odjeździe kuriera. W celu uniknięcia sytuacji spornych oraz dla własnego bezpieczeństwa i w trosce o własne interesy zachęcamy Państwa do każdorazowego sprawdzania stanu zamawianego towaru w obecności kuriera podczas odbioru przesyłki.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie według szablonu, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. Adres do wysyłki reklamowanego towaru: Salon HOME Design, ul. Włościańska 4, 43-518 Ligota z dopiskiem "REKLAMACJA"

 3. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo, telefonicznie lub listem poleconym o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy lub też poprzez przesłanie nowego egzemplarza produktu jeśli takowy jest dostępny w ofercie producenta lub ofercie naszego sklepu - przesłanie nowego egzemplarza produktu odbędzie się w terminie zależnym od dostępności produktu w ofercie naszego sklepu lub dostępności u producenta. Termin przesłania nowego egzemplarza produktu zostanie potwierdzony Konsumentowi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 6. Sprzedawca względem Kupującego będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego tj. salon HOME Design, 43-518 Ligota, ul. Włościańska 4.
 7. Z uwagi na rozpoznanie reklamacji przez producenta poza granicami kraju, termin rozpatrzenia reklamacji zostanie przedłużony na dalszy czas oznaczony, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer telefonu. W wyniku tego może ulec przedłużeniu okres reklamacyjny o dalszy, niezbędny czas oznaczony.
 8. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@h-design.pl lub telefonicznie: 668581537. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. 

Zwrot produktów, odstąpienie od umowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy opisana jest w Regulaminie Sklepu. Poniżej znajdują się jedynie praktyczne wskazówki pomocne do sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według szablonu, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kart.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu.

Adres do zwrotu: Salon HOME Design, ul. Włościańska 4, 43-518 Ligota z dopiskiem "ZWROT"

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl